Συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 06.03.2015, η αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας κατά της υπ’ αριθμ. 2008/3.11.2014 πράξης της Αποκεντρωμένης διοίκησης. Την αίτηση ακύρωσης συνέταξε το γραφείο μας, ενώ τον Δήμο εκπροσώπησε στο ακροατήριο ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τεκμηριώθηκε, τόσο το έννομο συμφερον του Δήμου για την κατάθεση...