Η έλλειψη δασικών χαρτών, καθώς και η περίπλοκη δασική νομοθεσία, έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή προστασία των δασικών εκτάσεων. Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), που έγινε δεκτή, προ ημερών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΑΠΕΝ πρώην ΥΠΕΚΑ), ακυρώνεται άδεια δόμησης, που εκδόθηκε πριν από 38 χρόνια, καθώς η προαναφερθείσα άδεια βασίστηκε σε...