Με προσωρινή απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ δόθηκε το “πράσινο φως” για τη συνέχιση των έργων εκμετάλλευσης των μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική.  Τα έργα αυτά είχαν διακοπεί προσωρινά μετά τις προσφυγές κατοίκων της περιοχής Μεγάλης Παναγιάς που υποστήριξαν ότι σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου πρόκειται να αποψιλωθούν 3.238 στρέμματα από την ευρύτερη...