Με την πρόσφατη , υπ’ αριθμ. 2355/2017 απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι τα διατάγματα, τα οποία εκδίδονται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1515/1985 και έχουν ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, την οριοθέτηση, προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων της Αττικής, πρέπει, κατ’  αρχήν, να...