Νέα εμπόδια παρουσιάστηκαν στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, με το πρώτο να αφορά την παράταση ισχύος της δήλωσης προσφορών των συμμετεχόντων στους τελευταίους διαγωνισμούς κτηματογράφησης, γεγονός που οδηγεί στην μεγάλη καθυστέρηση της κατακύρωσης των μελετών και κατα συνέπεια στην καθυστέρηση της έναρξης της τελευταίας γενιάς κτηματογράφησης. Επιπλέον, ο σύλλογος μελετητών με καταγγελία του διαφωνεί με...