Νέα εμπόδια στη διαδικασία αδειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού  φαίνεται ότι θέτει το ΥΠΕΝ. Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΥΠΕΝ)  ζήτησε γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), προκειμένου να αποσαφηνισθεί το ζήτημα, εάν υφίστανται σήμερα δασικές εκτάσεις που χρήζουν προστασίας στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού...