Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων», το οποίο θα επιβάλει στις εταιρείες που διαχειρίζονται την ανακύκλωση, τη χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου, και το οποίο έχει ήδη δοθεί, από τις 19.11.2014, σε δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της λειτουργίας...