Οι διατηρήσεις και κατεδαφίσεις των κτιρίων, που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού, απασχολούν, αυτή την περίοδο, τα αρμόδια Κεντρικά Συμβούλια των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) επικύρωσε τις προτεινόμενες διατηρήσεις και κατεδαφίσεις κτιρίων, ενώ, σήμερα, το ίδιο ζήτημα θα συζητηθεί και στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής...