Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 3837/2012 απόφασή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι όροι και περιορισμοί δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς πρέπει να αποσκοπούν στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους, ενώ δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι για το περιβάλλον από τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από τη θέσπισή τους. Κρίθηκε, περαιτέρω,...