Αντισυνταγματική κρίθηκε από την αυξημένη επταμελή σύνθεση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ακύρωσε, με πρόσφατη απόφασή του,  δύο αποφάσεις της εν λόγω επιτροπής, οι οποίες αφορούσαν δασική αμφισβήτηση (χαρακτηρισμό δασικής έκτασης) στις περιοχές Βάρης...