Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσίασαν αύξηση σε αξία στη χώρα μας την περίοδο 2010- 2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2010-11, με άνοδο 55%, κυρίως λόγω αύξησης των φωτοβολταϊκών σταθμών. Σημειώνεται ότι η συνεχής ανάπτυξη που παρουσιάζει διεθνώς ο κλάδος των ΑΠΕ σχετίζεται άμεσα...