Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ επέστρεψε στη Διοίκηση, με αρνητική γνωμοδότηση, το σχέδιο π.δ. που αφορά την επένδυση ακινήτου στην Κασσιόπη Κέρκυρας, η οποία συμφωνήθηκε πρόσφατα με μεγάλο, ξένο επενδυτικό οίκο. Συγκεκριμένα, κρίθηκε από το αρμόδιο Τμήμα του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου ότι η μετακίνηση ενός ραντάρ κατά 70 μέτρα ενέχει κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Έγινε, περαιτέρω,...