Με διυπουργική απόφαση αποφασίστηκε η μεταβίβαση στο TAIΠEΔ (Tαμείο Aξιοποίησης Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) του συγκροτήματος των οκτώ προσφυγικών πολυκατοικιών, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Aλεξάνδρας. Το επίμαχο συγκρότημα έχει κηρυχθεί, με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, «ιστορικό διατηρητέο μνημείο ως ενιαίο σύνολον», ήδη από το 2009, με απόφαση του Συμβουλίου της Eπικρατείας και του...