Ακόμη και αυθημερόν, μέσω μιας απλής δήλωσης στην οικεία ΔΟΥ και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα μπορεί να ξεκινάει τη λειτουργία της μία επιχείρηση, σύμφωνα με το νόμο – πλαίσιο, που προωθείται από το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και φιλόδοξο εγχείρημα, με το οποίο επιδιώκεται η αυτοσυμμόρφωση του επιχειρηματία και η αδειοδότηση μέσω...