Με την υπ’ αριθμ. 2499/2012 απόφαση της Ολομελείας του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου κρίθηκε ότι χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών και στις οποίες εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα σε παράρτημα στο “Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού...