Ανεφάρμοστος παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του, έως σήμερα, παρά την ψήφισή του από τη Βουλή ήδη το έτος 2003,ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Τη στιγμή που στην Αττική παράγεται το 40% του συνόλου των απορριμμάτων της χώρας – 2,26 εκατομμύρια τόνοι ετησίως – την πρωτεύουσα εξυπηρετεί ένας...