Με το άρθρο 4 του νέου σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε από το  ΥΠΕΚΑ, καθιερώνεται η Εθνική Χωροταξική Πολιτική (ΕΧΠ) ως το πρώτο στάδιο των εθνικών χωροταξικών κατευθύνσεων στρατηγικού χαρακτήρα.  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το κείμενο αρχών για την ΕΧΠ συντάσσεται με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ και αποστέλλεται, στη συνέχεια, στο Υπουργικό Συμβούλιο, για έγκριση, ενώ, παράλληλα, ανακοινώνεται...