Στροφή στον ποιοτικό, θεματικό και εναλλακτικό τουρισμό επιχειρεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση με το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, που ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ. Στόχος είναι να καταφέρει η χώρα να στραφεί στον ποιοτικό τουρισμό, με την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, εγκαταλείποντας το μέχρι σήμερα ισχύον μοντέλο...