Με την υπ’αριθμ. 227/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπληρώνεται η νομολογιακή αναφορά σχετικά με την αδειοδότηση φωτοβολταϊκού πάρκου στη Ζώνη Β΄προστασίας του Υμηττού. Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω απόφαση, ο ορεινός όγκος του Υμηττού προστατεύεται αδιάπαυστα με ένα πλέγμα διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων, σε συμφωνία με το άρθρο 24 του Συντάγματος και σε συμμόρφωση με τις...