Κατατέθηκε στο ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως από 32 συλλόγους  περιβαλλοντικής προστασίας και τοπικούς φορείς, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση δύο αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ, με τις οποίες χωροθετήθηκαν εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνικής Μάνης. Σημειώνεται ότι, όπως υποστηρίζουν οι αιτούντες, στην περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί που απαγορεύουν τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, ενώ πλησίον της...