Με την υπ’ αριθμ. 943/2016 απόφασή του το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) έκρινε ότι ο θεσμός της τακτοποίησης των οικοπέδων υπαγορεύεται τόσο από λόγους δημοσίου συμφέροντος όσο και από λόγους που ανάγονται στην προστασία της ιδιοκτησίας. Οι σχετικές διαδικασίες, δηλαδή η τακτοποίηση οικοπέδων και η κύρωση της πράξης εφαρμογής,  αποσκοπούν  στην...