Με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ( ΣτΕ Ολ. 2034/2011) κρίθηκε ότι σε κάθε περίπτωση επέμβασης στην περιουσία ενός προσώπου θα πρέπει να διασφαλίζεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και των απαιτήσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου αυτού. Η θεμιτή επιδίωξη της προστασίας των...