Από το 2011, οπότε η αρμοδιότητα των πολεοδομικών ελέγχων πέρασε από τις πολεοδομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες μηχανικούς, και έως σήμερα, το ΥΠΕΚΑ δεν έχει καταφέρει να ελέγξει δειγματοληπτικά, ούτε μία φορά, ούτε έναν από τους 2.500 μηχανικούς του σώματος. Ο λόγος είναι η έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού. Έτσι, η Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Δόμησης (ΕΥΕΔ), παραμένει,...