Μέχρι τις αρχές Μαΐου, τουλάχιστον, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο στο εσωτερικό τους, με προσωπικό ασφαλείας, ενώ περιορισμένη είναι και η λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης, στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου ιού....