Σε επιστολή που απέστειλε  ο αρμόδιος Υπουργός ΠΕΚΑ προς τον Υπουργό των Οικονομικών αναφέρει ότι οφείλει να διατηρήσει και να επεκτείνει τα κατά το δυνατόν ευνοϊκότερα φορολογικά μέτρα για όλα τα διατηρητέα κτίρια, έχοντας την ευθύνη, αφενός μεν για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αφετέρου δε για την προστασία των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, επίσης, οι επιβαλλόμενοι...