Σε ευρεία κυκλοφορία τίθεται η έκδοση του ΔΣΑ με τίτλο “Δίκαιο του Περιβάλλοντος”. Στον πρώτο τόμο της σχετικής έκδοσης συμπεριλαβάνονται οι εισηγήσεις απολύτως εξειδικευμένων στον τομέα του περιβάλλοντος  νομικών, Δικαστών, Καθηγητών και Δικηγόρων. Μεταξύ αυτών και η εισήγηση του Ανδρέα Παπαπετρόπουλου για το νομικό καθεστώς του αιγιαλού και της  παραλίας, μετά τις διατάξεις του ν. 2971/2001.