Το νέο σχέδιο νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα και τις δραστηριότητες εντός αυτών, που θα δοθεί στη δημοσιότητα στις επόμενες ημέρες, προβλέπει μορφές ήπιας οικονομικής ανάπτυξης, με τις δραστηριότητες να επιτρέπονται μόνο όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των τοπικών Αρχών και του αρμόδιου φορέα διαχείρισης της περιοχής προστασίας. Στην τελική μορφή του σχεδίου νόμου παραμένουν ρυθμίσεις,...