Τη διαδικασία χορήγησης άδειας από την πολεοδομία για την αποπεράτωση ή την επισκευή αυθαιρέτων που εντάχθηκαν στη ρύθμιση για την “τακτοποίηση” καθόρισε το ΥΠΕΚΑ. Η σχετική διαδικασία καθορίσθηκε με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’, 20.1.2012) και αφορά σε αυθαίρετα που έχουν αποπληρώσει το πρόστιμο. Οσον αφορά τις επισκευές: α) οι εργασίες εκτελούνται μετά από έγκριση των εργασιών...