Το ζήτημα της υποχρέωσης της Διοίκησης να προβαίνει στην εξέταση αιτημάτων των πολιτών, που αφορούν στον επανακαθορισμό του αιγιαλού, απασχόλησε, ιδιαίτερα πρόσφατα, τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, με αφορμή αίτηση ακυρώσεως, κατά της σιωπηρής απόρριψης, εκ μέρους της Διοίκησης, υποβληθέντος αιτήματος για τον επανακαθορισμό αιγιαλού, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1798/2019 απόφαση του Ε΄...