Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Α΄90/2020) η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της επαναφοράς σε πλήρη και κανονική λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα ΠΝΠ, τόσο το ΣτΕ, όσα και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια επανέρχονται άμεσα στην ομαλή λειτουργία τους, αρχής γενομένης...