Η  διαδικασία καταλογισμού και στη συνέχεια ο επιμερισμός  των προστίμων για τη λειτουργία  παράνομων χωματερών  και λυμάτων στους υπεύθυνους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας   ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Πρόκειται για μία δυνατότητα που έχει νομοθετηθεί ήδη από το 2012, αλλά δεν προχώρησε έκτοτε λόγω των πιθανολογούμενων,  έντονων αντιδράσεων. Τα...