Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι περίπου είκοσι υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, που απαιτούνται για να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Ζήτημα γεννάται ως προς τις τυχόν καθυστερήσεις, που είναι πιθανό να σημειωθούν, κυρίως όσον αφορά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, καθώς,...