Την ανάγκη κατάργησης των δασοφυλακείων, ανακατανομής του υφιστάμενου προσωπικού των δασικών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας και μείωσης των τμημάτων των δασικών υπηρεσιών, από 6% έως 25%, ανάλογα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατέδειξε μελέτη για τον τρόπο λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από επιτροπή, αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον...