Το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ) απαρτίζεται από τους Γενικούς Γραμματείς των υπουργείων που είναι συναρμόδια για την εκπόνηση του νέου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) του Αστέρα Βουλιαγμένης .  Το διυπουργικό αυτό όργανο είναι, επίσης, επιφορτισμένο και με την αποστολή του σχεδίου π.δ. για το προαναφερθέν ΕΣΧΑΔΑ προς το ΣτΕ. το οποίο...