Στο πλαίσιο της εκ νέου οργάνωσης της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση προωθεί, με σχέδιο νόμου, την εκκαθάριση της Α.Ε. με την επωνυμία “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο” και την επακόλουθη επιστροφή του συνόλου των ακινήτων στους φορείς από τους οποίους προήλθαν, με κοινές υπουργικές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών. Προβλέπεται, επίσης, η απορρόφηση της ΕΤΑΔ από το ΤΑΙΠΕΔ,...