Με την υπ’ αριθμ. 2896/2013 απόφασή  του το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποσαφήνισε πλήρως  τις προϋποθέσεις για τη νομική θεμελίωση της ευθύνης των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών για αποζημίωση των ιδιωτών που θίγονται από τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους. Συγκεριμένα, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο διενεργούμενος από τις πολεοδομικές υπηρεσίες έλεγχος στις υποβαλλόμενες...