Σε αναμονή της ανακοίνωσης του προστίμου, το οποίο πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, να επιβληθεί στη χώρα μας από το ΔΕΕ, στις 2 Δεκεμβρίου για την εξακολούθηση της παράνομης λειτουργίας χωματερών , το ΥΠΕΚΑ προσανατολίζεται στο κλείσιμο όσο το δυνατόν περισσότερων παράνομων χωματερών, στοχεύοντας, έτσι, στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη  μείωση του εν λόγω προστίμου. Για να...