Σημαντικά έχει αυξηθεί το ποσοστό των Ελλήνων, που αξιοποιεί τα συστήματα ανακύκλωσης της χώρας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της WWF. Ειδικότερα, το 86% των πολιτών ανακυκλώνει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε αντίθεση με το 2007, που το ποσοστό αυτό άγγιζε μόλις το 56%, ενώ, σήμερα, το 58% ανακυκλώνει καθημερινά.Υψηλό, ωστόσο, θεωρείται και το ποσοστό...