Αναστέλλεται προσωρινά, με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε  το ΣτΕ και συγκεκριμένα το Β΄ Τμήμα Διακοπών του Δικαστηρίου με Πρόεδρο τον Ιωάννη Γράβαρη, και μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής από το οικείο Τριμελές Συμβούλιο, η κατασκευή οκτώ αιολικών πάρκων,  που περιλαμβάνει συνολικά 73 ανεμογγεννήτριες, στην περιοχή της Καρύστου του Δήμου Καρύστου Ευβοίας. Στο ΣτΕ προσέφυγαν...