Πενταετής παράταση ρύθμισης των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων δόθηκε  από το ΥΠΕΝ με νέα ρύθμιση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα αυτή ρύθμιση αφορά στο σύνολο των αυθαιρέτων, με εξαίρεση ,αφενός  τα κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια και αφετέρου  τα κτίρια στα οποία έχουν συντελεστεί ουσιώδεις αυθαιρεσίες και υπερβάσεις, οι λεγόμενες “μεγάλες αυθαιρεσίες”. Στις δυο...