Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε από  τη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Πρόκειται για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο των συζητήσεων και της ψήφισης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει ως στόχο την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία...