Εγκρίθηκε από το αρμόδιο για την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων Ε’ Τμήμα του ΣτΕ το σχέδιο π.δ. που αφορά στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου “Ιταμος Γαία” στο Λασίθι της Κρήτης. Το σχέδιο αυτό, αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείων και τουριστικών χωριών σε έκταση 22.000...