Εντός του φθινοπώρου θα ξεκινήσει η συζήτηση για την τροποποίηση της χωροταξικής νομοθεσίας, παράλληλα με τη διαβούλευση για τα δώδεκα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια και τα ρυθμιστικά σχέδια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, τα χωροταξικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης πρόκειται να είναι σαφώς πιο εξειδικευμένα απ’ ό,τι σήμερα και να δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις για...