Το σχέδιο νόμου με τίτλο “Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη” που περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό δόθηκε σε ολιγοήμερη διαβούλευση από το αρμόδιο  Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τις νέες αυτές προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν, κατ’ αρχάς, την εθνική χωρική στρατηγική, αυτή  παραμένει και σήμερα στην κορυφή της πυραμίδας του χωρικού σχεδιασμού. Περαιτέρω,...