Οριστική είναι η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να ακυρώσει και να επαναπροκηρύξει, στη συνέχεια,  τον μεγάλο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου. Παράλληλα, η Εθνική Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) επεξεργάζεται τρόπους μείωσης του συνολικού κόστους του έργου, όπως είναι η συλλογή των δηλώσεων αποκλειστικά μέσω Ίντερνετ και το άνοιγμα μόνο ενός...