Για μετά το τέλος του καλοκαιριού φαίνεται ότι μετατίθεται η κατάθεση του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό και τις παραλίες της χώρας, καθώς κρίθηκε ότι χρειάζεται ακόμη πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία, προκειμένου  να οριστικοποιηθούν οι τελικές του διατάξεις. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας νόμος, που θα γίνει ένα πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα, και όχι μόνο...