Η έννοια της “κυκλικής οικονομίας” καταλαμβάνει όλο και περισσότερο μέρος στην αγορά, προκειμένου αυτή να ενισχυθεί με ένα πρόσημο, περισσότερο “πράσινο”. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η μετάβαση προς το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, σε βιώσιμη βάση. Στη βάση της αναγνώρισης της αναγκαιότητας της μετάβασης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή...