Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2020  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αντιρρήσεις επί των Δασικών Χαρτών σε επτά περιοχές της Αττικής και,  ειδικότερα,  στην Νέα Ερυθραία, τους Θρακομακεδόνες, το Ζεφύρι, την  Πεύκη, τη Λυκόβρυση, το Ψυχικό και τη Μεταμόρφωση. Αυτά αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. οικ. 9260/01.11.2019 (ΑΔΑ : Ω0ΑΔΟΡ1Κ-Ψ56) έγγραφο, του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, της...