Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις  16 Σεπτεμβρίου, το γραφείο μας θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:30 έως και τις 18:00.