Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, με την υπ’ αριθμό 646/2015 απόφασή του, αντισυνταγματική την παραχώρηση του δικαιώματος μίσθωσης των αιγιαλών της χώρας από το Δημόσιο στους Δήμους. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, το Δημόσιο παραχωρούσε, κάθε χρόνο, στους Δήμους, το δικαίωμα εκμίσθωσης αιγιαλών και παραλιών, τηρώντας ορισμένες προϋποθέσεις και ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία. Στη συνέχεια οι δήμοι,...